WoordWaark
’t Grunnegs van, veur en deur ons aalmoal


Er is veel interesse voor het Gronings. Niet alleen onder de mensen die de taal van huis uit spreken, maar ook bij nieuwe sprekers, zoals zangers en liedjesschrijvers. Zij hebben de behoefte om correct Gronings te spreken, zingen en schrijven, en zoeken naar mogelijkheden om dit goed te leren. Een andere belangrijke reden om Gronings te leren is voor nieuwe, jongere sprekers de communicatie met hun Groningse opa of oma. Of natuurlijk gewoon omdat ze het leuk vinden.

Het Centrum voor Groninger Taal & Cultuur werkt de komende jaren aan WoordWaark: een interactieve, digitale en multimediale taaldatabank van het Gronings. Hier kun je bijna alles vinden wat je over het Gronings zou willen weten en je kunt er ook jouw eigen kennis van het Gronings op kwijt. We bouwen een digitale webomgeving met een groot aanbod aan woorden, teksten, geluid en beeld. Dat doen we samen met de Groningers (en niet-Groningers). Heb je zin om mee te helpen? Dan ben je van harte welkom! Klik hier om je aan te melden.

Wij vinden het belangrijk dat alle varianten van het Gronings een plek krijgen in de nieuwe taaldatabank, omdat dat volgens ons eigen is van het Gronings: veel diversiteit en veel verschillende woordvormen. We hopen dan ook op veel input van Groningers uit alle delen van de provincie.

Navigeer door de verschillende onderdelen van WoordWaark en ontdek al het moois dat het Gronings te bieden heeft.Hier kunt u Groningse woorden doneren! We vragen u nu eerst enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Als alle velden zijn ingevuld, kunt u een onbeperkt aantal woorden invoeren en inspreken.

Download

Een pdf met de complete spellingsregels van het Gronings volgens het zakwoordenboek van Siemon Reker kan hier worden geladen.


Inleiding

In 1984 is de Groninger spelling na de benoeming van de eerste provinciale streektaalfunctionaris weer aan de orde geweest, een jaar of dertig na zowel Vosbergen als Ter Laan. In het toen verschenen boekje is aangesloten bij de heersende praktijk en dat betekende in de eerste plaats een continuering van de spelling van Ter Laans woordenboek in de tweede druk. Vooral de schrijfwijze van Simon van Wattum heeft daarin een rol gespeeld. Het werk van deze auteur - toen frequent aanwezig in het Nieuwsblad van het Noorden - had een grote mate van leesbaarheid, ook voor ogen die zogezegd naar het Nederlands stonden.


Uitgangspunten

Het eerste uitgangspunt is dat er gestreefd wordt naar een systeem van schrijven dat zo eenvoudig mogelijk lees- en leerbaar is. Dat houdt onder andere in dat het gebruik van allerlei tekentjes beperkt wordt tot de volgende regel: accenttekens dient men alleen zo nodig te gebruiken.

Het tweede uitgangspunt is een logisch voortvloeisel uit het eerste: de spelling van het Nederlands wordt zoveel mogelijk nagevolgd. Afwijkingen ten opzichte van de regels van de standaardtaal moeten een reden hebben en moeten niet dienen om meer verschil tussen Gronings en Nederlands op papier te suggereren dan in overeenstemming is met de gesproken werkelijkheid. Het voordeel van deze benadering is een grotere lees- en leerbaarheid en het maakt het makkelijker voor het onderwijs omde spelling van de streektaal aan de orde te stellen. Verandert evenwel de spelling van de standaardtaal, dan zal de schrijfwijze van het Gronings - tenminste voorzover dat nodig is - daar op moeten worden afgestemd.

Het derde uitgangspunt houdt verband met de Groninger schrijftraditie zoals deze in de loop van de geschiedenis vanaf rond 1800 vorm heeft gekregen: vrij algemeen gangbare Groninger gewoontes worden gevolgd. Dat heeft bijvoorbeeld als consequentie dat een woord als kou ‘koe’ op die manier gespeld wordt en dat niet nagegaan wordt of “kau” of “kauw” op zich misschien juister zou zijn. Iets dergelijks zou kunnen gelden voor het persoonlijk voornaamwoord mannelijk enkelvoud. Er zou reden zijn (en dat is ook wel gedaan, onder anderen door Geert Teis) om om redenen van gelijkvormigheid “he” te schrijven en zo het verband met hai uit te drukken. Algemeen gebruikelijk is het evenwel om louter e te schrijven en die gewoonte wordt voortgezet.


Hoofdregels

De Nederlandse spelling hanteert een aantal eerste beginselen op de volgende punten: (a) gelijkvormigheid, (b) overeenkomst, (c) etymologie, (d) economieen (e) assimilatie. Deze Nederlandse principes neemt het Gronings zoveel mogelijk over, omdat dat voor de gebruiker de minste aanpassingen vergt. Het beginsel van de etymologie wordt evenwel maar beperkt gehanteerd: het geldt vooral voor de schrijfwijze van zogenaamde ‘vreemde’ woorden als radio, computer, cursus, ook al zou een schrijfwijze “radiejo”, “kompjoeter” of “kurzus” meer in overeenstemming met de uitspraak zijn.


De tekens

De schrijftekens voor de spelling van het Gronings zijn gelijk aan die van het Nederlands.
Contact

Commentaar of suggesties? Laat het ons weten via .


Team

WoordWaark is een interactieve multimediale taaldatabank voor het Gronings waarmee geschreven en gesproken materiaal doorzocht en/of beluisterd kan worden. Deze website wordt ontwikkeld door Goffe Jensma (supervisor), Wilbert Heeringa (programmeur) en Eva Smidt (PR) binnen het Centrum voor Groninger Taal & Cultuur.

Goffe Jensma Wilbert Heeringa Eva Smidt
Content

This website provides the larger part of the Groningen dialect vocabulary. The inclusion of words and expressions in the language database does not automatically imply that the developers of this website promote their use.


Liability

This website is provided 'as is' without warranty of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of fitness for a purpose, or the warranty of non-infringement. Without limiting the foregoing, the Centrum voor Groninger Taal & Cultuur makes no warranty that: 1) the website will meet your requirements, 2) the website will be uninterrupted, timely, secure or error-free, 3) the results that may be obtained from the use of the website will be effective, accurate or reliable, 4) the quality of the website will meet your expectations, 5) any errors in the website will be corrected.


The website and its documentation could include technical or other mistakes, inaccuracies or typographical errors. The Centrum voor Groninger Taal & Cultuur may make changes to the website or documentation made available on its web site. The website and its documentation may be out of date, and the Centrum voor Groninger Taal & Cultuur makes no commitment to update such materials. The Centrum voor Groninger Taal & Cultuur assumes no responsibility for errors or ommissions in the website or documentation available from its web site. In no event shall the Centrum voor Groninger Taal & Cultuur be liable to you or any third parties for any special, punitive, incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of use, data or profits, whether or not the Centrum voor Groninger Taal & Cultuur has been advised of the possibility of such damages, and on any theory of liability, arising out of or in connection with the use of this software. The use of the website is done at your own discretion and risk and with agreement that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from such activities. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from the Centrum voor Groninger Taal & Cultuur shall create any warranty for the software.


Our website may contain links to websites owned and operated by third parties. The Centrum voor Groninger Taal & Cultuur makes no warranties or representations, express or implied about such linked websites, and accepts no liability for any damage or loss, however caused, in connection with the use of or reliance on any information, material, products or services contained on or accessed through any such linked website.


Browsers

This website has been tested using Firefox, Chromium and Opera. We cannot guarantee proper functioning of the website in case the website is viewed in other browsers.


Copyright

The Centrum voor Groninger Taal & Cultuur owns the copyright of all contents contained within this website. Without the explicit written permission of the Centrum voor Groninger Taal & Cultuur it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on this website into other programs or other web sites or to use them by any other means, under condition and only to the extent this is specified in rules of imperative law (such as right of quotation), or it must be for specific material indicated otherwise.


Privacy

This website uses cookies that are used to collect data. By using this site you agree to these cookies being set. Google Analytics is used in order to track and report website traffic. See: How Google uses data when you use our partners' sites or apps .


Other

The disclaimer may be changed from time to time.